2.12.11

The earth laughs in flowers...

- E.E. Cummings


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar